Apua graduun?!

13.09.2023

Toimitko, tai oletko toiminut esimiesasemassa ja kokenut työuupumuksen? Teen pro gradu -tutkielmaani johtamisen pääaineessa Turun kauppakorkeakoululle, ja aiheenani on johtajien työuupumus. Itsessään työuupumusta on tutkittu paljon, mutta johtajien kohdalla aiheesta on vielä vähän tutkimustietoa, minkä vuoksi aiheesta kiinnostuinkin. Tarvitsisin haastateltavaksi henkilöitä, jotka ovat kokeneet työuupumuksen, ja ovat kyseisellä hetkellä työskennelleet esimiesasemassa (myös yrittäjänä tai keskijohdossa siis käy, kunhan sinulla on ollut alaisia johdettavana). Olisin äärimmäisen kiitollinen kaikista haastatteluista, ja siitä, jos voisit jakaa/välittää tätä viestiä eteenpäin. Tässä on mahdollisuus toimia tieteen ja sen kehittämisen hyväksi. Haastattelu kestäisi vain noin 30-45 minuuttia, ja se voitaisiin toteuttaa Zoomin kautta, todennäköisesti ajoittuen loka-marraskuulle. Kaikkia haastattelussa saatuja tietoja tullaan käsittelemään luottamuksellisesti, eikä ketään voida tunnistaa lopullisesta raportista. Tätä saa siis jakaa, ja kaikki ilmoittautumiset ja kysymykset voi laittaa minulle sähköpostilla osoitteeseen sami.v.laivonen@utu.fi